Irrigation Scheme

Prakash Upsa Jal Sinchan Co-Op. Pani Purav Padmaleatha,  Nimni

Rajarambapu Sah. Sakhar Karkhana  Islampur

SchemeRajarambapu Pani Puravatha – Malewadi

Bhairavnath Pani Puravatha – Ashta

Vashi Ladegaon Pani Puravatha- Vashi

Hanuman Pani Puravatha – Kurlap

Bavachi Pani Puravatha – Bavachi

Bahadurwadi Pani Puravatha – Bahadurwadi

Wategaon Sanyukta pani Puravatha – Wategaon

Pachamba Sah. Pani Puravatha – Ashta

Mahalaxmi Pani Puravatha – Ashta

Rajarambapu Sah. Pani Puravatha – Karanjawade

Bhadkambe Sah. Pani Puravatha – Bhadkambe

Kameri Yede- Nipani Pani Puravatha- Kameri

Yede- Nipani Pani Puravatha- Yede Nipani

Anant Bagani Pani Puravatha ,Bagani

Nagav Pokharni Pani Puravatha,nagav Pokharni

Wateshwar Pani Puravatha,Wategaon

Ishwar Pani Puravatha , Pargaon

Shri Hanuman Sah. Pani Puravatha Mar. Karnal

Shri Hanuman Sah. Pani Puravatha Mar. Karnal

Vasantdada Dhadak Yojana, Ashta

Vasantdada Dhadak Yojana, Sawantpur

Vasantdada Dhadak Yojana, Bambawade

Vasantdada Dhadak Yojana, Bedag

Vasantdada Dhadak Yojana, Mhaisal

Patangrao Kadam Yashwant Sah. Pani Purawatha,Palus

Abdul Lat Pani Purvatha, Abdullat